Vennesla kommunestyre har i møte 31.03.2022, sak 28/22, vedtatt kommunedelplan for klima 2021-2030. Vedtaket er hjemlet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15.

Hensikten med planen er å synliggjøre hvordan kommunen gjennom ulike tiltak skal jobbe for å nå våre klimamål fram mot 2030.

Dokumenter i saken: