Kommunestyret fastsatte i møte 27. april 2023 planprogram i hht. plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr. § 11-13) for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, sak 21/23.

Som grunnlag for arbeidet med kommuneplanen er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere.

Planprogrammet har i perioden fra 23. januar til 6. mars 2023 vært ute til høring og offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.

Dokumenter i saken:

Kontaktperson til arbeidet med forenklet revisjon av kommuneplanens arealdel: eirik.aarrestad@vennesla.kommune og marthe.hurvenes.hansen@vennesla.kommune.no