Til stor stas for både beboere og ansatte har ei måke bosatt seg i ei krukke i sansehagen ved Venneslaomsorgssenter.

- Den er så trivelig og de eldre synes det er gøy å følge med på den, sier avdelingsleder Trine Eidet.

Den har allerede lagt egg, og den ligger og ruger. Det betyr at måka om en kort stund nok vil skifte humør ganske så ettertrykkelig.

Når kyllingene kommer,  vil måka gå i beskyttelsesmodus. Da vil den nekte andre adgang til området.

Vi vet fra andre steder at måker kan bli temmelig plagsomme da. Enn så lenge er den yggelig - og til glede for beboere og ansatte.