Hvem får hjelp?

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter har tilbud til kvinner, menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Man trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Oppfølging

Taushetsplikt

Alle ansatte ved krisesenteret har taushetsplikt, og personer som tar kontakt kan være anonyme, dvs. man trenger ikke å si hva man heter når man kontakter krisesenteret. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Brukere kan selv ta kontakt direkte på telefon. Tjenesten er gratis.

Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt hele året. 

Kommuner som dekkes

Vennesla, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Valle og Åseral.

Information in different languages

Information about Krisesenteret in different languages Languages - Dinutvei.no

Informasjon om Krisesentertilbudet

Kontaktinformasjon

Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00

Krisesenter for menn: 913 66 524

Andre hjelpelinjer: