Hva er en kreftkoordinator

 • En kreftkoordinator vil hjelpe kreftsyke og deres pårørende, slik at de opplever økt trygghet og en mer sammenhengende helsetjeneste.
 • Dette ved å informere, koordinere og tilrettelegge tilbud og tjenester rundt kreftpasienten og pårørende.

Hva er en kreftkoordinators oppgaver

 • Gi råd og veiledning.
 • Kartlegge behov og følge opp symptomlindrende behandling.
 • Samtalepartner
 • Oppfølging i hjemmet
 • Ha oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg
 • Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende.
 • Koordinering av tjenester
  -samarbeide med fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, saksbehandlerteam. lindrende team, fysio/ergoterapeuter, kreftforeningen, etc.
 • Jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere