For digitale brukere, henviser vi til denne meget gode  nettsiden:

 Helsenorge/koronasertifikat 

Hvis du ikke har digitale muligheter, vil kommunen hjelpe deg. Da kan du få utskrift av koronasertifikat i Servicetorget på Herredshuset. Du må møte opp personlig. Servicetorget er åpent alle hverdager mellom klokka 10.00 og 14.00.

Husk legitimasjon!

  • Du identifiserer deg med gyldig ID.
  • Vi søker opp ditt ID-nummer i web-applikasjonen og kontrollerer opplysningene mot ID.
  • Tilgjengelig koronasertifikat skrives ut og utleveres deg som innehaver av koronasertifikatet 
  • Vennesla kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat.
  • Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.
  • Kommuneansatte har taushetsplikt om det de får vite om den enkelte, i forbindelse med utskrift av sertifikat.
  • Kommuneansatte skal bekrefte at legitimasjon er kontrollert før søk og utlevering av sertifikat