Korona:

Det ble registrert 511 smittede i Vennesla sist uke. Det er 171 færre enn uka før. Vennesla har hatt høy smitte siden nyttår. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier bølgetoppen har vart lenger enn han trodde, men nå mener han vi kan vente en viss nedgang i smitte. Nå har så mange vært smittet i Vennesla at man må regne med færre smittede framover.

Beredskapen inne smittesporing og testing vil gradvis bygges ned de kommende ukene, og etter hvert vil korona bli å regne som andre sykdommer. Da må du ta kontakt med fastlege eller legevakt på vanlig måte. Vi vil informere om når denne overgangen skjer.

Inntil videre er testsenteret i Holtet åpent hver dag. Vi deler også ut tester via Spar Øvrebø og Spar Hægeland, og vi har system for selvregistrering av smitte via hjemmesiden.

Denne uka slutter vi med følgende:

Vi vil ikke lenger ringe alle over 70 år som er smittet for å høre tilstand. Vi har til nå gjennomgått både C19, selvregisteringsløsningen, smittesystemet Remin og testlaboratorienes oversikter for å finne fram til disse smittede. Det slutter vi med nå.

Ukrania:

Vennesla kommune er klar til å følge opp alle råd og pålegg og anbefalinger fra overordnet myndighet og å bistå der det er naturlig. Denne krisen håndteres nasjonalt og kommunene følger opp de beslutninger som foretas der.  

Vi understreker at det IKKE er meldt om forhøyet trusselbilde mot Norge. Dette er ikke minst viktig å formidle til barn og unge som er usikre.

På kriseledelsens møte mandag ble flere tema og problemstillinger gjennomgått, både atomsikkerhet, flyktningsituasjonen, faren for cyberangrep, generell beredskap og en del til.

Jod-tabletter ved atomnedfall: Nasjonale myndigheter ber oss distribuere til målgruppen (innbyggere under 18 år, ammende og gravide) med 12 timers varsel. Vi har rutiner klare for dette, både for skole, arbeidstid og fritid. Info finnes på hjemmesiden.

Tilfluktsrom: Kommunens oppgave er å ha disse ryddet og klare på 72 timers varsel, slik nasjonale myndigheter ber oss om. Det har vi rutiner for.

Flyktninger: Vennesla kommune planlegger for å motta flyktninger og bistå i nasjonal innsats. Vi er rede når eller hvis overordnet myndighet ber oss om det. Det er viktig å understreke at de som selv bringer ukrainske flyktninger til Norge, bør møte ved nasjonalt ankomstsenter i Råde i Viken fylke der flyktningene kan få legesjekk og bli innrullert og registrert.

Cyberangrep: Alle kommunalt ansatte skal oppføre seg som vanlig, men være ekstra årvåken hvis det skjer noe unormalt med dataanlegg eller digitale løsninger. Dette er et godt råd også ut til befolkningen.

Vi har også lagt ut info om gode råd til egenberedskap på hjemmesiden. Her ligger også informasjon om hvordan man snakker med barn og unge om krigen.