Enheten startet opp 1. mai 2017 og har ansvar for:

 • koordinering av helse- og omsorgstjenester.
 • saksbehandling
 • rehabiliteringstjenester og hverdagsrehabilitering.
 • fysioterapi, både kommunale og private fysioterapeuter med driftsavtale
 • ergoterapi
 • hjelpemiddellager og formidling av hjelpemidler.
 • kreftkoordinator
 • hukommelsesteam (tidligere demensteam)
 • frisklivssentral
 • syn- og hørselskontakt
 • boligtildeling