Enheten startet opp 1. mai 2017 og har ansvar for:

  • koordinering av helse- og omsorgstjenester saksbehandling
  • rehabiliteringstjenester, hverdagsrehabilitering, private fysioterapeuter med driftsavtale hjelpemiddellager
  • kreftkoordinator
  • hukommelsesteam (tidligere demensteam)
  • friskliv
  • digital rådgiver
  • syn- og hørselskontakt
  • boligtildeling
  • kontaktperson inn mot Frivilligsentralen