Regional ordning for kompetansehevning Rekomp. Dette er en statlig ordning for kompetanseheving på tvers av kommunene i region Kristiansand. Planen kan du lese her

Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Vennesla kommune tilbyr veiledning til alle nytilsatte pedagoger.