Vennesla kommune har en overordnet kompetanseutviklingsplan for alle barnehageansatte i kommunen, både i private og kommunale barnehager.
Overordnet kompetanseplan 2019-2020

Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Vennesla kommune tilbyr veiledning til alle nytilsatte pedagoger.