Vennesla kommune har en overordnet kompetanseutviklingsplan for alle barnehageansatte i kommunen, både i private og kommunale barnehager.


Veiledning av nyutdannede og nytilsatte pedagoger i barnehagene
Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Vennesla kommune tilbyr et mentor-opplegg til alle barnehagene, både private og kommunale. Brosjyren sier litt om Hvorfor?, Hvem?, Hva? og Hvordan?