Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Det er viktig at også arrangører i Vennesla blir klar over denne ordningen.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot kulturlivet.

Det åpnes for søknader 14. april. Søknadsskjema, veiledning og informasjon finner du på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene: www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Søknadsfrist er 21. april.