Symbolikken i kommunevåpenet er slik:

  • Trærne oppe til venstre står for skog og skogsdrift.
  • Tannhjulene viser industrien - Vennesla er kjent for å være en industribygd, selv om dette har gått noe tilbake de senere år.
  • Strekene på skrå er elva Otra som renner gjennom bygda. Den tredelte krona på toppen indikerer at Vennesla kommune tidligere bestod av 3 småkommuner: Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Disse ble slått sammen til en kommune i 1964.

Bygdemerket som det den gang het, ble tegnet av Alf Erikstad daværende byarkitekt i Kristiansand.

Vennesla formannskap godkjente det i 1971.