Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 var 1. april 2019 kl. 12.00.

Ved fristens utløp var det innkommet listeforslag fra følgende 10 partier:

Arbeiderpartiet

Demokratene

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Partiet De Kristine

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre