Nils Olav Larsen, Krf - ordfører

Nils olav Larsen,3,ramme.jpg


Medlem av: Kommunestyret, leder for Plan- og økonomiutvalget og leder for Klageutvalget.

e-post 
Mobil 950 20 296

Eivind Drivenes, Sp - varaordfører

EivindDrivenes_300x300.jpg


Medlem av: Kommunestyret, nestleder for Plan- og økonomiutvalget, og nestleder for Klageutvalget.

e-post 
Mobil 477 12 598

Karin Lilletun Langeland, KrF

Martin Engamo, KrF

Raymond Holberg Bærø, KrF

Eirik Hodnemyr, KrF

Inger Turid Tonstad, KrF

Oddvar Omdal, KrF

Oddvar Omdal,1,ramme.jpg

Medlem avKommunestyret, nestleder Bygg- og miljøutvalget

e-post
Mobil: 915 70 360

Harald Rønning, KrF

Knut Føreland, Sp

Knut Føreland,2,ramme.jpg


Medlem av: Kommunestyret, leder for Bygg- og miljøutvalget

e-post
Mobil 915 98 041

Torhild Steinsland Hægeland, Sp

TorhildHægeland_300x300.jpg


Medlem av: Kommunestyret, Plan- og økonomiutvalget, og Klageutvalget.

e-post
Mobil 477 58 263

Kjetil Ubostad, Sp

Kjetil Ubostad,2,ramme.jpg

Medlem av: kommunestyret, nestleder levekårsutvalget, 

e-post
Mobil: 957 00 355

Line Iveland, Sp

Jostein Nordli, Sp

Jostein Nordli,2,ramme.jpg

Medlem av: Kommunestyret

e-post
Mobil: 905 55 795

Geir Wehus, SV

Solveig Robstad, Ap

Adelheid Frost Mykland, Ap

Glenn Lonebu, Ap

Grethe Strand, Ap

Odd Grønberg, H

John Helge Austgulen, H

Åse Eikeland, H

Andreas Ingebretsen, Frp

Line Vennesland Fraser, Frp

Frank Dale, Frp

Nancy Brennevann Solbakken, PDK

Anette Lilløy, SV

Vararepresentanter Ap

Bård Kjetil Tonstad, Thor Inge Lund, Lars Jørgen Hauge

Vararepresentanter KrF

Inger Turid Tonstad, Halvor Homme, Wenche Aslaksen, Ole Petter Omdal

Vararepresentanter Sp

Trygve Frivoll, Olga Lindekleiv, Tonje Lindekleiv, Arild Sangesland

Vararepresentanter H

Øyvind Andersen, Janne B. Robberstad Nordahl, Tor Søren Drivenes

Vararepresentanter Frp

Magne Hunsbedt, Tom Bjelland

Vararepresentanter SV

Jason Alexander Kannemeyer

Vararepresentanter PDK

Magne Kristensen