Nils Olav Larsen, Krf - ordfører

Nils olav Larsen,3,ramme.jpg


Medlem av: Kommunestyret, leder for Plan- og økonomiutvalget og leder for Klageutvalget.

e-post 
Mobil 950 20 296

Eivind Drivenes, Sp - varaordfører

EivindDrivenes_300x300.jpg


Medlem av: Kommunestyret, nestleder for Plan- og økonomiutvalget, og nestleder for Klageutvalget.

e-post 
Mobil 477 12 598

Karin Lilletun Langeland, KrF

Martin Engamo, KrF

Raymond Holberg Bærø, KrF

Eirik Hodnemyr, KrF

Inger Turid Tonstad, KrF

Oddvar Omdal, KrF

Oddvar Omdal,1,ramme.jpg

Medlem avKommunestyret, nestleder Bygg- og miljøutvalget

e-post
Mobil: 915 70 360

Harald Rønning, KrF

Knut Føreland, Sp

Knut Føreland,2,ramme.jpg


Medlem av: Kommunestyret, leder for Bygg- og miljøutvalget

e-post
Mobil 915 98 041

Torhild Steinsland Hægeland, Sp

TorhildHægeland_300x300.jpg


Medlem av: Kommunestyret, Plan- og økonomiutvalget, og Klageutvalget.

e-post
Mobil 477 58 263

Kjetil Ubostad, Sp

Kjetil Ubostad,2,ramme.jpg

Medlem av: kommunestyret, nestleder levekårsutvalget, 

e-post
Mobil: 957 00 355

Line Iveland, Sp

Jostein Nordli, Sp

Jostein Nordli,2,ramme.jpg

Medlem av: Kommunestyret

e-post
Mobil: 905 55 795

Geir Wehus, SV

Solveig Robstad, Ap

Adelheid Frost Mykland, Ap

Glenn Lonebu, Ap

Grethe Strand, Ap

Odd Grønberg, H

John Helge Austgulen, H

Åse Eikeland, H

Andreas Ingebretsen, Frp

Line Vennesland Fraser, Frp