Det er stor interesse rundt dette møtet siden skolestruktur og budsjett skal behandles, men det maksimale antallet som kan være til stede i svømmehallens kantine er 50 personer.

Dette antallet vil bli nådd av kommunestyrets medlemmer, kommuneadministrasjonen, pressens representanter og teknisk personell. 

Vennesla kommune vil derfor sende hele budsjettdebatten på Vennesla kommunes facebook-side. Denne videosendingen vil dagen etter blir lagt ut i opptak på vår hjemmeside. Det er også mulig at ulike medier vil sende fra hele eller deler av møtet. 

De som eventuelt møter opp utenfor møtelokalet på forhånd for å gjøre meninger gjeldende, må huske smittevernet. Ikke stå for tett sammen. Hold avstand til andre og forhold dere til informasjon fra smittevernvakter på stedet.