På noen timer i formiddag og ettermiddag økte antall smittet russ ti Kristiansand med 29 tilfeller. Alle byens videregående skoler er rammet og all russ har fått beskjed om å teste seg.

Dette fører til ekstremt stort press på testkapasiteten. Smittesporerne i vår nabokommune har ikke kapasitet til å følge opp nærkontakter så raskt som de skulle ønske, og de har informert Vennesla om situasjonen.

Viktig og klar beskjed:

Derfor går kommuneoverlege Per Kjetil Dalane ut med følgende beskjed til Venneslarussen: 

- Jeg har tidligere bedt hele russen teste seg. Nå ber jeg all russ som har vært i kontakt med russ i Kristiansand, om å gå ii karantene straks. De må bestille test og bli i karantene til testen viser at de ikke er smittet. Ved positiv test blir detr jo isolasjon, sier Dalane.

Hver enkelt vil få mer informasjon om hvor involvert de er i smitteutbruddet etterhvert som smittesporingen skrider fram og vi vet hvem som har vært nærkontakter til de smittede.

Kommuneoverlege Dalane og kommuneoverlegen i Kristiansand samarbeider tett og orienterer hverandre løpende om situasjonen i kveld.

Forlenget forskrift

Samtidig med meldingene om smitte hos russen, har Vennesla kommune jobbet med å vurdere forlengelse eller ikke av forskriften som begrenser antall besøk til maks fem i private hjem, maks fem deltakere i private arrangementer og maks 50 på arrangementer med tilviser plasser. Rådet er fremdeles mask to på besøk og å avlyse de arrangementer som er mulig å avlyse. Rådmannen har bedt politikerne om å forlenge forskriften. Beslutning om dette tas i et ekstraordinært møte i plan- og økonomutvalget torsdag kveld.