Forvaltning av kommunehelselovene i kommunen, rådgivning til resten av den kommunale administrasjon og saksbehandling når det gjelder forhold til kommunehelselovgivningen.

Det ytes allmennlegetjenester. Tjenestene ytes ved Vennesla legesenter som er en privat sammenslutning av leger som arbeider i Vennesla kommune. 

- Det ytes legevakttjenester hver dag fra kl. 16.00 - 23.00.
- I tidsrommet kl. 08.00-16.00 ytes øyeblikkelig hjelp for pasienter som har fastlege ved Vennesla legesenter i legevaktens lokaler.

På natten ytes det legevakttjenester i samarbeid med Kristiansand kommune.