- Vi er fantastisk fornøyde med at vi greide å få til dette. Robert er en kjemperessurs og dette vil bety mye for Vennesla, sier kommunalsjef Ragnhild Bendiksen.

Burman er allerede fastlege i 50 prosent stilling i Vennesla. Den andre yrkeshalvparten har han til nå tilbrakt i Kristiansand, men om kort tid vil han begynne i Vennesla kommune som assisterende kommuneoverlege.

Robert Burman

Doktorgrad i legevaktmedisin

Burman har doktorgrad i legevaktmedisin og blir medisinskfaglig ansvarlig for legevakten. De siste 30 prosentene skal han bruke som lege i enhet for barn- og familie, særlig tilknyttet helsestasjonen. Det er en kjærkommen satsing.

- Vi har vunnet i lotto! Så bra er dette. Vi har til nå hatt flere leger inne i ganske små stillingsprosenter. Vi ser virkelig fram til å få Burman som en ressurs og bindeledd hos oss. Vi får en helt annen kontinuitet i lege-kompetansen, sier enhetsleder for barn og familie, Anne-Cathrine Hodnemyr.

Stort engasjement

Robert Burman sier han gleder seg spesielt til denne delen av kommunelege-jobben.

- Jeg brenner virkelig for barn og unges oppvekstvilkår og barnemedisin. Jeg har drømt om denne muligheten. Vi må utnytte den sjansen vi har til å påvirke livsløpet. Altfor ofte ser vi at vi kunne gjort en større innsats tidligere i folks liv, sier Burman.

Han blir et bindeledd mellom helsestasjon, helsesøstre og fastlegene. I tillegg vil han jobbe samfunnsmedisinsk i forbindelse med de generelle levekårsutfordringene vi har i Vennesla, særlig knyttet til barn og unge. Han håper å bidra overordnet for å skape enda mer samspill mellom helse- og omsorgs-ressursene og oppvekst-ressursene. Målet er at det enkelte barn skal få akkurat den hjelpen det trenger.

Nasjonal ressurs

Burman omtaler seg selv som en mann med sterkt engasjement og sier han er allmennlege i hjertet, men samfunnsmedisiner i hodet.

Ragnhild Bendiksen er svært glad for ansettelsen og at Vennesla fikk til en avtale med Burman.

- Han er en nasjonal ressursperson innen legevaktmedisin og han har et sterkt engasjement for barn og unge. At vi fikk til dette, vil bety mye framover, sier hun.

Robert Burman tiltrer etter planen stillingen 1. mars.

Kontaktinfo

For mer informasjon:

Robert Burman 950 75973

Anne-Cathrine Hodnemyr 982 99 808

Ranghild Bendiksen 476 22 996