- Båtene og kanoene ligger ved stranda nedenfor Vennesla omsorgssenter. De er låst. Du kan hente nøkkel i Vennesla bibliotek.  Båtene bestilles på nett eller direkte på biblioteket, opplyser rådgiver Jürgen Orf.

Båtutleien foregår som følger:

  • Du må ha bibliotekkort (kan fås i biblioteket)
  • Du kan låne båt og kano fra den ene dagen til den andre – ikke over flere dager
  • Du må være over 18 år for å låne.
  • Nøkkel og padleårer hentes og leveres i biblioteket
  • Flytevester kan lånes på biblioteket.
  • Redningsvester må foreløpig ordne selv – hvis det er behov for det.
  • Mister du nøkkel eller lås, må du erstatte dette.

Det er to Pioneer-båter på 10 og 12 fot som kommunen har kjøpt inn. I tilegg er to kanoer leid fra speideren. Initiativet kom fra politikerne i vår. Kommunestyret satte av 60.000 kroner til et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og muligheter på Venneslafjorden i forbindelse med tiltakspakken for å stimulere aktivitet.

Orf håper mange vil benytte båtene, men han advarer mot å ro nedenfor Nesodden. Da frykter han mange kan ha det strevsomt med å komme tilbake igjen. Strømmen kan være sterk i elva.

- Oppe i fjorden er det mange flotte områder. Jeg tror og håper disse båtene vil bli brukt en god del. Det er jo mye fisk og mange flotte naturopplevelser i fjorden, sier Orf.

Det er også mange kulturminner etter tømmerfløting og annet virke som foregikk på fjorden før i tiden. En tur på fjorden er en ypperlig ferieopplevelse for både småbarnsfamilier og pensjonister. Kanskje er tiden inne for å gjenoppleve barndommens turer på fjorden? Kanskje er tiden inne for bestefar å vise barnebarna hvor han fisket og badet som ung?

Mange venndøler har aldri sett Vennesla fra elva. En rotur på fjorden gir deg helt nye perspektiver.

- Båtene er på vannet og ligger nede på stranda foran Venneslaheimen. Fra mandag av kan du låne, minner Orf om.

Du kan ikke ta med deg motor til båtene. Motorisert ferdsel på Venneslafjorden er forbudt.