Kommunen har kjøpt inn 500 kg hvite dekorstein som skal brukes til prosjektet Lekende vitaminer. 

Prosjektet handler om å skape vitale, fargeglade uttrykk som forhåpentligvis gir glede, håp og positiv forandring i bygdebildet i Vennesla sentrum. Situasjonen med Covid-19 som preger barns hverdag ligger som bakteppet for prosjektet. I denne tiden er det å ha fokus på fellesskap, samhold, optimisme og det friske viktigere enn noen gang.

Lekende vitaminer er et inkluderende barnekunstprosjekt initiert av Seksjon for Oppvekst med 809 påmeldte barn fra 0-5 år og voksne fra alle barnehager. I denne anledning har vi et pågående samarbeid med kunstner Anna Berthelsen, hun skal sammen med alle barna og ansatte lage en kunstinstallasjon i spiralen utenfor Kulturhuset.

barnehageprosjekt,stein,1.jpg

De spesialbestilte hvite dekorsteinene har vært lagret på kommunalt område på Moseidmoen. På mandag skulle de hentes og fraktes til Herredshuset. Skuffelsen var stor da vi oppdaget at alle 10-kilossekkene med stein var borte. 

Vi oppfordrer alle som kan ha opplysninger eller tips i saken til å ta kontakt med kommunens Servicetorg på telefon 38 13 72 00

Vi vil politianmelde saken, og oppfordrer sterkt til at steinene blir lagt tilbake omgående.