SveinSkisland
Kommunedirektør Svein Skisland

Kommunedirektør Svein Skisland har sammen med kommunalsjefene det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon.

Kommunedirektøren har spesielt fokus på

  • Overordnet styring
  • Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål
  • Samarbeidsrelasjoner mot kommunale, regionale og statlige aktører
  • Oppfølging av drift og tjenesteutviklig
  • Kommunedirektøren har fem kommunalsjefer som inngår i kommunedirektørens lederteam.

Kommunalsjef økonomi

Kommunalsjef oppvekst og inkludering

Marianne Wegge
Telefon 915 77 842

Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef organisasjon

Kommunalsjef samfunn og miljø

 

Aleksander Etsy Jensen

alexander.etsy.jensen@vennesla.kommune.no

mobil 918 27 545

Politisk sekretariat og kommunikasjon

Politisk sekretariat og kommunikasjonsrådgiver er i stab under kommunedirektøren.