Hvis du ønsker å vite hva som foregår i Vennesla kommune, er dette møtet du bør delta på!

Skisland legger fram budsjettforslaget for 2023 og økonomiplanen for 2024 til 2027 sammen med økonomisjef Gerd Signe Eieland. Møtet åpnes med opptreden av talenter fra Vennesla kulturskole

Dialog når mange møtes

Skisland synes det er positivt at budsjettet nå offentliggjøres i et åpent møte i den store salen i Kulturhuset. Det gir en annen mulighet til medvirkning og informasjon. Tidligere ble budsjettet framlagt for politikerne i begynnelsen av et kommunestyremøte. Det kom noen få tilhørere og media fortalte innbyggerne om hva budsjettet inneholdt.

Nå inviteres kommunestyret sammen med frivilligheten, næringslivet, kommunalt ansatte, media og bygdefolket til en felles presentasjon. For de som ikke kan komme, sendes møtet direkte på kommune-tv. Sendingen vil ligge i opptak på hjemmesiden etterpå. Etter møtet blir det mulighet for å mingle litt, snakke med politikere, finne svar på spørsmål og påvirke.

- En slik felles presentasjon gir en ny mulighet til samvirke og dialog, sammenlignet med før. Det reduserer også faren for misforståelser og feilinformasjon. Gjennom god informasjon håper vi i administrasjonen å skape grobunn for en best mulig og bredest mulig diskusjon i lokalsamfunnet, sier Skisland.

Svært spesielle tider

Han medgir at budsjettframlegg nok ikke er spesielt morsomt å høre på for de fleste, men viktig er det: Budsjett og økonomiplan de viktigste arbeidsredskapene Vennesla kommune har. Det er i budsjettene kommunedirektøren foreslår og kommunestyret vedtar kursen for årene som kommer.

Kommunedirektør Skisland sier årets kommunebudsjett utarbeides i en svært spesiell situasjon.

- Mange har store forventninger til et kommunebudsjett, men vi er inne i helt  ekstraordinære tider med krig i Europa og stor usikkerhet. Jeg har aldri forberedt budsjett i så dramatiske tider, og det vil budsjettet bære preg av. sier kommunedirektør Svein Skisland, som har lagt fram 11 kommunebudsjett som rådmann i Iveland og 17 som rådmann i Vennesla før det som nå kommer.

Skisland sier at vi skal være glade for de store strukturendringene som Vennesla kommune har foretatt allerede. Det gir oss et bedre økonomisk fundament i møte med brottsjøene som nå kommer. Han toner ned forventningene.

- I år er det nok flere som blir skuffet enn fornøyde. Det viktigste vi kan gjøre akkurat nå er å trygge driften og skape trygghet for innbyggerne i møte med de utfordringene vi står overfor. Det er ikke tid for store, nye satsinger nå, sier Skisland.