Mandag 9. september er det Kommune- og Fylkestingsvalg.  Dersom du er forhindret fra å møte frem på valgdagen, kan du stemme på forhånd.
 
Du kan forhåndsstemme fra 12. august og fram til 6. september 2019 på Servicetorget i Vennesla herredshus mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.
 
Servicetorget vil i tillegg ha åpent for forhåndsstemming: 
  • torsdag 29. august frem til kl. 18:00
  • lørdag 31. august kl. 11.00 – 14.00
  • torsdag 5.september frem til kl. 18.00.
Legitimasjon må tas med. Ta også med valgkortet som du har fått tilsendt i posten.
 
Du kan stemme utenfor hjemkommunen din dersom det passer best.  Da bør du forhåndsstemme så tidlig at du er sikker på at stemmeseddelen når frem til hjemkommunen valgdagen 9. september 2019. 
 
Det vil også være mulig å forhåndsstemme på Venneslaheimen omsorgssenter, Hægelandsheimen omsorgssenter og på Venneslastua.  Tidspunkt for avstemming på disse institusjonene vil bli kunngjort med eget oppslag på institusjonene.
 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slike søknader må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 3. september 2019.
 
Vennesla valgstyre 
Nils Olav Larsen