Kommunestyret har 16. juni 2016, sak 36/16, vedtatt kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019