Komfyrvakt redder liv

Hver eneste dag rykker brannvesenet i Norge ut til fem komfyrbranner.

- Det enkleste grepet du kan gjøre for å forhindre brann er å installere en komfyrvakt, sier Terje Mathisen ved forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning. Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene og utløser en alarm når den oppdager en farlig situasjon. Dersom ikke alarmen blir håndtert vil komfyrvakten kutte strømmen til komfyren og brannen blir avverget.

- Siden 2010 er det krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt, mener Mathisen. En komfyrvakt koster rundt 3000 kroner og kan kjøpes i de fleste butikker som selger elektriske artikler. For å sikre kvaliteten er det laget en felles, internasjonal norm, NEK EN 50615. Sjekk merkingen på produktet og spør i butikken. Noen forsikringsselskaper gir også rabatt på forsikringen hvis du har installert en komfyrvakt.

Risikoutsatte grupper

Eldre og pleietrengende og personer med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatt for komfyrbranner. Hjelpemiddelsentralen har en ordning med gratis lån av komfyrvakt for flere av de utsatte gruppene. Ergoterapitjenesten og hjemmesykepleien i kommunen bidrar i søkeprosessen.
- Er du usikker på hvordan du skal gå frem så kan vi hjelpe til. Brannvesenet er her for innbyggerne og vi tar gjerne imot spørsmål om komfyrvakt eller andre bekymringer om brannsikkerhet, sier Mathisen.
 

Hemmelig komfyrstunt

For å øke fokuset på komfyrbranner har brannvesenet plassert ut brente komfyrer i bybildet.
– Dette gjør vi for at folk flest skal få opp øynene og tenke over at dette rammer alle. En brann kommer alltid plutselig og uventet, og på samme måte har det å finne en brent komfyr midt i byen en overraskende effekt, påpeker Mathisen. Tørrkokte gryter er å finne over hele Agder og i flere deler av landet. Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no