- Vi har kommet godt i gang med vaksinering og mange venter nok på at det skal bli 4,5 måneder siden dose to. Likevel er det viktig at alle som kan ta dose tre, nå tar dose tre, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

På dropin onsdag kom cirka 80 personer, og i kveld kommer cirka 60 til timebestilling, men det er plass til over 200.

Vi inviterer derfor på kort varsel til drop-in i Legesenterets lokaler fra klokka 19 til 21. Velkommen! Vaksine er viktig

Disse gruppene er invitert:

  • Alle over 12 år til dose 1 (er du under 16, må du ha skrifltig bekreftelse fra begge foresatte)
  • Alle over 18 år til dose 2
  • Alle over 45 til dose 3 (men 4,5 mnd mellom dose to og tre)

Dess flere som tar dose en, dess flere som tar to og dess flere som får boosterdose, dess flere innbyggere er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom. Fullvaksinerte er 90 prosent beskyttet mot sykdom etter deltasmitte og cirka 70 prosent beskyttet  mot sykdom etter omirkonsmitte.