Buss

Fra alle tre bygdesentrene er det lett å pendle til og fra jobb eller studieplass i Kristiansand. Vi har også lokalbuss til alle de største boligområdene.

  • Fra Vennesla sentrum til byen går det buss hvert tiende minutt på morgen og hvert kvarter hjem igjen om ettermiddag, og timesfrekvens fra kl. 19.45 til  kl. 00.45. Disse bussene fungerer også som lokalrute langs fv 405. Nattbuss fra byen fredag og lørdag.
  • Fra Hægeland og Øvrebø til byen går det buss hver halvtime om morgenen, hver time om ettermiddagen hjem igjen og annenhver time om kvelden fram til midnatt.
  • Fra de store boligfeltene går det lokalbuss hver halvtime til sentrum fra litt før halv syv om morgenen. Etter en pause om formiddagen går det så buss hver time igjen fra cirka 11.00 til cirka 18.00. 
  • Det er egen bestillingsrute mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla tirsdager og torsdager.

For mer info:

Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Billettpriser Agder kollektivtrafikk

Tog

Vennesla stasjon har mellom seks og åtte avganger daglig i begge retninger mot Stavanger og Oslo. Sørtoget stopper alle sine tog i Vennesla. Ved stasjonen er det gode, gratis parkeringsmuligheter. Stasjonen ligger 30 meter fra bussholdeplass.