Om barnehagen

I Klokkerstua barnehage har vi som mål at alle barn skal kjenne seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Barnet (og foreldre) skal føle seg sett, forstått og hørt. Omsorgen for enkeltbarn står sentralt. Barnet skal ha innvirkning på egen hverdag i barnehagen og ha innflytelse på egen lek og læring.

I barnehagen skal barna møte voksne som tar dem på alvor og som er opptatt av å bygge varme relasjoner mellom barn og voksne og mellom barna. Vi legger vekt på å gi barna varierte opplevelser og erfaringer og gir barna mulighet til å delta i et stimulerende læringsmiljø hvor barn får være nysgjerrige og eksperimenterende.

Vår visjon er barnet i fokus! Vårt hovedfokus er derfor barnet, og de barna som til enhver tid går i barnehagen, vil sammen med lov og planverk, danne utgangspunkt for vår planlegging og gjennomføring av barnehagehverdagen i Klokkerstua barnehage.

Dette året blir våre satsingsområder å skape god lek som inkluderer alle barn, ved hjelp av prosjektarbeid som metode. Barns medvirkning, og et godt foreldresamarbeid står i fokus. Det er det som fenger barna vi skal utforske videre via lek, læring og skapende arbeid.

 

"Blir man ikke sett, er man ingenting" (CC Cowboys).

Barnehagetilbud

Fra august 2021 tilbyr vi 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år.

Pris pr.mnd. 3231,- Søknadskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Les mer her

 

Kontakt oss

Telefonnummer på avdelingene 

 • Pokus: 982 99 728
 • Filiokus : 982 93 721
 • Hokus: 982 99 841
 • Friskus: 982 99 730
 • Tarkus: 982 99 721
 • Tøfflus : 982 93 720
 • Skofus: 982 99 837
 • Labbetuss: 982 99 838


Enhetsleder Kristin Vasvik Håland
Telefon: 482 14 317

Telefon assisterende styrer
Telefon: 38 13 73 21

Besøksadresse:
Venneslaveien 281
4700 Vennesla

Postadresse:
Vennesla kommune
Postboks 25
4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt.

Dagsrytme:

Dette er en veiledende dagsplan for hele barnehagen.

Kl. 07:00: Barnehagen åpner
På storfløy vil barna bli tatt i mot på Hokus. På småbarnsfløy er det voksne inne på avdelingen som tar dere imot. Den som tar dere imot – sier ”god morgen” og tar imot beskjeder. Informasjonen dere kommer med skrives i VISMA app. Da sikrer vi at de som jobber her vet om andre skal hente, ekstra fri og annet dere anser som viktig for oss å vite. 

Mange barn ønsker å vinke i vinduet, andre følger barnet inn til frokost, inn til en aktivitet – og tar avskjeden der. Dersom du har dårlig tid, gi oss beskjed så vi kan være mest mulig til hjelp. 

Vi deler oss ca. kl. 07:30-08:00 
Da går Filiokus opp, Tarkus og Friskus ned i kjelleren. 

Frokost (spises innen kl. 8:00)
De barna som ønsker å spise frokost her må ha med frokost.
Niste: Vi foretrekker brødmat. Vi serverer melk/vann.

Lek, aktiviteter, samlinger, tur m.m.

NB: Kjernetiden i barnehagen er fra 9.30-14.30. Dersom dere leverer senere/henter før,  dere gi beskjed. Dette er spesielt viktig på turdagene!!

Kl. 10:30 : Måltid
Vi lager mat her i barnehagen

Do-trening, bleieskift, soving

Utelek

Kl. 14:00: Nistemåltid + frukt
Lek, aktiviteter, temaopplegg med mer.

Kl. 16.30 : Barnehagen stenger

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager/ kompetansehevingdager i løpet av et år og disse dagene er barnehagen stengt. På disse dagene arbeider hele personalggruppen sammen om evaluering av arbeidet samt utarbeidelse av planer for barnehagehverdagen. Vi bruker også noe av tiden til kompetanseheving.
Våre styringsdokumenter og arbeidsredskap er Nasjonale/Lokale føringer, Lov om barnehage, Rammeplan for barnehager, Vedtekter, Lokal årsplan, Barnehagens egen årsplan og progresjonplan, samt Foreldreundersøkelsen.. Disse brukes aktivt og vårt arbeid skal være fundamentert i de nevnte planene.

Planleggingsdager:

 • Mandag 3. august 2020
 • Fredag 16. oktober 2020
 • Mandag 04. januar 2021
 • Fredag 14. mai 2021
 • Fredag 11. juni 2021

Barnehageåret

Barnehageåret starter opp

Ansatte

Lederteam 

Klodiana Tesdal Klodiana Tesdal
Miljøterapeut
100%
Vis e-postadresse
Tlf. priv.: 46804219 
Kristin Vasvik Håland Kristin Vasvik Håland
Enhetsleder
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 38137322 
Monika G. Klungland Monika G. Klungland
Assisterende styrer
Pedagogisk leder Friskus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 38137321
Mobil: 90176339 

 

Friskus

Staff
Kåre Andersen Kåre Andersen
Pedagogisk leder
100% Friskus
Vis e-postadresseVis e-postadresse (Privat)
Tlf. arb.: 98299730
Mobil: 90667622 
Reidun Løvås Reidun Løvås
Fagarbeider
50% Friskus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299730 
Monika G. Klungland Monika G. Klungland
Assisterende styrer
Pedagogisk leder Friskus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 38137321
Mobil: 90176339 
Stine Solberg Stine Solberg
Lærling
Friskus 100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299730 

 

Filiokus

Staff
Trude Fredriksen Trude Fredriksen
Filiokus 100%
Pedleder
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 38137322 
Alicja Nasiadka Alicja Nasiadka
Filiokus ons, Tarkus fre.
Fagarbeider 40%
Vis e-postadresse 
Heidi Hobbesland Heidi Hobbesland
Pedagogisk leder
Filiokus 60%. Tirs., ons. og fre.
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293721 
Izabele G. Rinck Izabele G. Rinck
Fagarbeider
100% Filiokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293721 
  Kirsten Kjær
Spesialpedagog
ons. og fre.
Vis e-postadresse 
Linn Sørensen Linn Sørensen
Fagarbeider
80% Filiokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293721 

 

Pokus

Staff
Berit Nygård Berit Nygård
Ekstra assistent
Pokus man, tirs, ons og tors.
Vis e-postadresse 
Anita Stapnes Anita Stapnes
Spesialpedagog
Pokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 95721687 
Farzana Rostami Farzana Rostami
Fagarbeider
100% Pokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299728 
Jorfrid Sofie Haglund Jorfrid Sofie Haglund
Pedagogisk leder
100% Pokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299728 

 

Tarkus

Staff
Alicja Nasiadka Alicja Nasiadka
Filiokus ons, Tarkus fre.
Fagarbeider 40%
Vis e-postadresse 
Elise Fauske Osmundsen Elise Fauske Osmundsen
Ekstra assistent
Tarkus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293721 
Hege Homme Hege Homme
Pedagogisk leder
100% Tarkus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299721 
  Kirsten Kjær
Spesialpedagog
ons. og fre.
Vis e-postadresse 
Nimol Chheang Nimol Chheang
Lærling
100% Tarkus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299721 
Siv Hege Rønning Siv Hege Rønning
Fagarbeider
Tarkus 100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299721 

 

Skofus

Staff
Anita Falkum Andersen Anita Falkum Andersen
Pedagogisk leder
60%. Tøfflus man. og fre. Skofus ons.
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838 
Chanda Bietilæ Chanda Bietilæ
Lærling Skofus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299837 
Juni Rosåsen Juni Rosåsen
Pedagogisk leder
100% Skofus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299837 
Kristin Eivindson Kristin Eivindson
Fagaarbeider
100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299837 
Karine Gaustad Karine Gaustad
Fagarbeider
80% Skofus (fri onsdag)
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299837 

 

Labbetus

Staff
Aleksandra Dlugosz-Sysmanska Aleksandra Dlugosz-Sysmanska
Fagarbeider 80% Labbetuss
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838 
Caroline Trægde Caroline Trægde
Pedagogisk leder
Labbetuss 100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838 
Grete Øen Grete Øen
Fagarbeider
100% Labbetuss
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838 

 

Hokus

Staff
Åshild Olsen Åshild Olsen
Fagarbeider
100% Hokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299841 
Brit Aateigen Brit Aateigen
Lærling
100% Friskus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299841 
Lisa Frustøl Lisa Frustøl
Pedagogisk leder
100% Hokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299841 

 

Tøfflus

Staff
Elisabeth T. Aurebekk Elisabeth T. Aurebekk
Pedagogisk leder
100% Tøfflus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293720 
Anita Falkum Andersen Anita Falkum Andersen
Pedagogisk leder
60%. Tøfflus man. og fre. Skofus ons.
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838 
Betti-Ann Mønsted Sørensen Betti-Ann Mønsted Sørensen
Fagarbeider
Tøfflus 100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293720 
Camilla Orf Camilla Orf
Fagarbeider Tøfflus 80%
Fri hver mandag
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293720 

 

Øvrig personale

Staff
Berit Nygård Berit Nygård
Ekstra assistent
Pokus man, tirs, ons og tors.
Vis e-postadresse 
Anne-Monica Borgemyr Anne-Monica Borgemyr
Kokk
Vis e-postadresse 

 

Renhold

Staff
Sylvi Lausland Sylvi Lausland
Renholder
Vis e-postadresse 

Nyheter

Åpen dag i Klokkerstua barnehage

Mandag 8.februar fra klokken 17.00 arrangerer vi åpen dag i Klokkerstua barnehage. Dette er et tilbud til potensielle nye søkere. På grunn av Covid 19 trenger jeg at dere tak kontakt med enhetsleder på mail: kristin.vasvik.haland@vennesla.kommune.no eller telefon 48214317 for påmelding og avtale tidspunkt. (Vi starter kl. 17.00 med første rundtur i barnehagen).