Om barnehagen

I Klokkerstua barnehage har vi som mål at alle barn skal kjenne seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Barnet (og foreldre) skal føle seg sett, forstått og hørt. Omsorgen for enkeltbarn står sentralt. Barnet skal ha innvirkning på egen hverdag i barnehagen og ha innflytelse på egen lek og læring. "Blir man ikke sett, er man ingenting" (CC Cowboys).

I barnehagen skal barna møte voksne som tar dem på alvor og som er opptatt av å bygge varme relasjoner mellom barn og voksne og mellom barna. Vi legger vekt på å gi barna varierte opplevelser og erfaringer og gir barna mulighet til å delta i et stimulerende læringsmiljø hvor barn får være nysgjerrige og eksperimenterende.

Vår visjon er barnet i fokus! Vårt hovedfokus er derfor barnet, og de barna som til enhver tid går i barnehagen, vil sammen med lov og planverk, danne utgangspunkt for vår planlegging og gjennomføring av barnehagehverdagen i Klokkerstua barnehage.

Alle de kommunale barnehagene har felles satsingsområder (REKOMP og MMA), men hver barnehage har også sine egne satsingsområder som de har særlig fokus på. Barnehagens fokus knyttet til REKOMP: Klokkerstua barnehage har særlig fokus på organisasjonskultur og arbeider aktivt med hvordan barnehagen skal utvikle seg som lærende organisasjon. Dette gjøres gjennom å jobbe med arbeidsmiljø, tilbakemeldingskultur og delingskultur. Dette er med på å skape et godt rammeverk rundt barna. Barnehagens fokus knyttet til MMA: Klokkerstua barnehage arbeider ut fra de seks utviklingsområdene som er forfattet av RVTS Sør, og prioriterer dem i følgende rekkefølge:

 1. Trygghet (Når vi har jobbet mye med personalet, og har gitt personalet de redskapene og kompetansen for å gi barna best mulige blomstringsvilkår, vil vi jobbe med hvordan personalet er med å trygge barna i barnehagen på.)
 2. Relasjon og tilhørighet (Når barnet er trygt, er det viktig å jobbe med å sikre barnet gode relasjoner og tilhørighet til barnegruppen hvert enkeltbarn består av, og følelsen av å høre til i Klokkerstua).
 3. Språk og forståelse (Når rammene rundt barnet er best mulig, går vi videre med å arbeide med en bevisstgjøring av personalet knyttet til hvordan vi ordlegger oss, og hvordan holdningene og handlingene våre påvirker barna)
 4. Regulering og mestring (Når alle rammer er lagt, går fokuset videre på å gi barna gode verktøy for selvregulering og mestring, og gi de verktøy for å håndtere egne følelser).
 5. Samarbeid (For å begynne et godt arbeid for barn må vi starte med å sikre at rammene rundt barnet er best mulig).

 

Dette året blir våre satsingsområder lek og drama. Vi i Klokkerstua ønsker å bli flinkere til å ta barns lek, og lekelykke på alvor. Vi skal gi respekt til barna ved at vi gir av oss selv. Alle voksne skal vite at det er viktig å være med i leken. 

 

Barna lærer av personalets engasjement. Engasjement handler om å føle seg levende, ikke bare eksistere med de samme rutinene hver dag. Det handler om en forkunnskap og følelse som gjør at vi kan være fult tilstede i øyeblikket (Nicholson, 1999) (Thoresen 2019 s. 42).

 

 

Barnehagetilbud

Vi (de kommunale barnehagene) tilbyr kun 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år.

Pris pr.mnd.3000,- Søknadskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  Les mer her

 

Kontakt oss

Telefonnummer på avdelingene 

 • Pokus: 982 99 728
 • Filiokus : 982 93 721
 • Hokus: 982 99 841
 • Friskus: 982 99 730
 • Tarkus: 982 99 721
 • Tøfflus : 982 93 720
 • Skofus: 982 99 837
 • Labbetuss: 982 99 838


Enhetsleder Kristin Vasvik Håland
Telefon: 482 14 317

Besøksadresse:
Venneslaveien 281
4700 Vennesla

Postadresse:
Vennesla kommune
Postboks 25
4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt.

Dagsrytme:

Dette er en veiledende dagsplan for hele barnehagen.

Kl. 07:00: Barnehagen åpner
På storfløy vil barna bli tatt i mot på Hokus. På småbarnsfløy er det voksne inne på avdelingen som tar dere imot. Den som tar dere imot – sier ”god morgen” og tar imot beskjeder. Informasjonen dere kommer med skrives i VISMA app. Da sikrer vi at de som jobber her vet om andre skal hente, ekstra fri og annet dere anser som viktig for oss å vite. 

Mange barn ønsker å vinke i vinduet, andre følger barnet inn til frokost, inn til en aktivitet – og tar avskjeden der. Dersom du har dårlig tid, gi oss beskjed så vi kan være mest mulig til hjelp. 

Vi deler oss ca. kl. 07:30-08:00 
Da går Filiokus opp, Tarkus og Friskus ned i kjelleren. 

Frokost (spises innen kl. 8:00)
De barna som ønsker å spise frokost her må ha med frokost.
Niste: Vi foretrekker brødmat. Vi serverer melk/vann.

Lek, aktiviteter, samlinger, tur m.m.

NB: Kjernetiden i barnehagen er fra 9.30-14.30. Dersom dere leverer senere/henter før,  dere gi beskjed. Dette er spesielt viktig på turdagene!!

Kl. 10:30 : Måltid
Vi lager mat her i barnehagen

Do-trening, bleieskift, soving

Utelek

Kl. 14:00: Nistemåltid + frukt
Lek, aktiviteter, temaopplegg med mer.

Kl. 16.30 : Barnehagen stenger

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager/ kompetansehevingdager i løpet av et år og disse dagene er barnehagen stengt. På disse dagene arbeider hele personalggruppen sammen om evaluering av arbeidet samt utarbeidelse av planer for barnehagehverdagen. Vi bruker også noe av tiden til kompetanseheving.
Våre styringsdokumenter og arbeidsredskap er Nasjonale/Lokale føringer, Lov om barnehage, Rammeplan for barnehager, Vedtekter, Lokal årsplan, Barnehagens egen årsplan og progresjonplan, samt Foreldreundersøkelsen.. Disse brukes aktivt og vårt arbeid skal være fundamentert i de nevnte planene.

Planleggingsdager:

 • Mandag 14. august 2023
 • Fredag 08. september 2023
 • Fredag 20. oktober 2023
 • Mandag 02. januar 2024
 • Fredag 10. mai 2024

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Vi har i år laget en felles digital årsplan for de kommunale barnehagene. Denne vil dere får tilgang til under kommunale barnehager. 

Årsplan til foresatte 23-24 

Informasjonshefte - klokkerstua

 

 

Barnehageåret

Barnehageåret starter opp første mandagen i august og vi  holder sommerstengt de tre siste ukene i juli. 

 • August:
  • Planleggingsdag 14. august
  • Foreldremøte i barnehagen 30. august

 

 • September:
  • Uke 38: Brannvernuke
  • Planleggingsdag 8. september

 

 • Oktober:
  • Uke 40: Skolen har høstferie
  • 20. oktober: Felles planleggingsdag med RVTS
  • 24. oktober FN dagen 

 

 • November:
  • 24. Frist for å legge inn fravær for romjul i VISMA.

 

 • Desember:
  • 24.  Julaften, behovsprøvd åpningstid
  • 31. Nyttårsaften, Behovsprøvd åpningstid  

 

 • Januar:
  1.  Felles planleggingsdag

 

 • Februar:
  • 6. Samenes nasjonaldag 
  • 9 Februar Karneval
  • Uke 8: Skolen har vinterferie

 

 • Mars:
  • 1. Frist for nye barn til å søke barnehageplass. 
  • 1. Frist for å registrere påskefri
  • 27.  Barnehagen stenger klokken 12:00

 

 • April:
  • 21. Barn må registrere sommerferie

 

 • Mai:
  • 1 barnehagen-stengt
  • 09. Kristi Himmelfartsdag - stengt
  •  10. Planleggingsdag
  • 17. Grunnlovsdagen – stengt
  • 20. 2. pinsedag - stengt

 

 • Juni:
  • 19. Avslutning for skolestarterne

 

 

 • Juli:
  • Barnehagen har sommerstengt i 3 uker – uke 28, 29 og 30. (8.- 28. juli).

Ansatte

 

Lederteam

Staff
Heidi Hobbesland Heidi Hobbesland
Barnehagelærer med master
100% 
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 
Kristin Vasvik Håland Kristin Vasvik Håland
Enhetsleder
Vis e-postadresse

Tlf. arb.: 48214317
Monika G. Klungland Monika G. Klungland
Assisterende styrer 
Pedagogisk leder Friskus
Vis e-postadresse
Mobil: 90176339 
     

Friskus

Staff
Monika G. Klungland Monika G. Klungland
Assisterende styrer
Pedagogisk leder 40% Friskus
Vis e-postadresse
Mobil: 90176339 
Kåre Andersen Kåre Andersen
Pedagogisk leder
60% Friskus
Vis e-postadresse

Tlf. arb.:  98299730
Alicja Nasiadka Alicja Nasiadka
Fagarbeider 100% Friskus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299730 
Bilde kommer

Alf Erik Andersen

Lærling 100% Friskus

Erna.Ruelan.Espaldon@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98299730

 

 

Filiokus

Staff
     
Bilde kommer Hermann Instefjord
Pedagogisk leder 100% Filiokus
 
Hermann.Instefjord@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98293721 
Bilde kommer Evelinn Dale
Pedagogisk leder 100% Filiokus

Evelinn.Dale@vennesla.kommune.no

 Tlf. arb.: 98293721

Bilde kommer

Izabele Rinck

Fagarbeider 100% Filiokus

Izabele.Goncalves.Rinck@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98293721

Bilde kommer

Emma N Byremo

Lærling 40% Filiokus

 Emma.Natalie.Byremo@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98293721

 

Pokus

Staff

 

Bilde kommer Emilie Adelheid G Trygsland
Pedagogisk leder
100% Pokus
Emilie.Adelheid.Gonzales.Trygsland@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98297728
Aleksandra Dlugosz-Sysmanska Aleksandra Dlugosz-Sysmanska
Fagarbeider 100% Pokus
 
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299728

 

   

 

Tarkus

Staff

 

Bilde kommer

Maria Laurtitzen

Pedagogisk leder
100% Tarkus

 


Maria.Orf.Lauritzen@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98299721 
Bilde kommer Thomas Halle
Assistent Tarkus

Thomas.Halle@vennesla.kommun.no

Tlf. arb.: 98293721 
 

Siv Hege Rønning Siv Hege Rønning
Fagarbeider
100% Tarkus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299721 
     

 

Skofus

Staff
     
 
Bilde kommer Anita F Andersen
Pedagogisk leder 60% Skofus
Anita.Falkum.Andersen@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98299837 

                                     Bilde kommer                                      Jofrid Sofie Haglund                                                              Jofrid.Sofie.Haglund@vennesla.kommune.no 

                                                                                                 Pedagogisk leder 100% Skofus                                                Tlf. arb.: 98299837 
Bilde kommer Cecilie Austerud
Pedagogisk leder 100% Skofus
Cecilie.Austrud@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98299837 

                                  Bilde kommer                                          Stine Solberg                                                                        Stine.Solberg@vennesla.kommune.no

                                                                                                  Fagarbeider 40% Skofus                                                       Tlf. arb.: 98299837 

 
     

 

LabbetusS

Staff

 
Caroline Trægde Caroline Trægde
Pedagogisk leder  100%
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299838
Bilde kommer Kristin Eivindson
Fagarbeider
100% Labbetuss

Kristin.Eivindson@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.:98299838

Karine Gaustad Karine Gautestad
Fagarbeider
100% Labbetuss
Vis e-postadresse
Tlf. arb.:98299838
Bilde kommer

Emma Natalie Byremo

Lærling 60% Labbetuss

Emma.Natalie.Byremo@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98299838

 
 
     

 

Hokus

Staff
Åshild Olsen Åshild Olsen
Fagarbeider
100% Hokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299841 
Bilde kommer Lourine Strøm
Lærling
100% Hokus
Lourine.Strom@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98299841 
Lisa Frustøl Lisa Frustøl
Pedagogisk leder
100% Hokus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98299841 
Bilde kommer

Erna Ruelan

Eksraassistent (man-fre)

Erna.Ruelan.Espaldon@vennesla.kommune.no

Tlf. arb.: 98299841 

 

 

Tøfflus

Staff

 

Bilde kommer Mette L Roland
Pedagogisk leder 100% Tøfflus
 
Mette.Lunde.Roland@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98293720 
Grete Øen Grete Øen
Fagarbeider
100% Tøfflus
Vis e-postadresse
Tlf. arb.: 98293720 
Bilde kommer Lourine Strøm
Fagarbeider
Tøfflus 80% 
Lourine.Strom@vennesla.kommune.no
Tlf. arb.: 98293720 

 

   
 
Bilde kommer

Thomas Halle
Assistent 

Tøfflus 20%

Thomas.Halle@vennesla.kommun.no

Tlf. arb.: 98293721 

   
     

 

Øvrig personale

Staff
     
Anne-Monica Borgemyr Anne-Monica Borgemyr
Kokk
Vis e-postadresse 

 

Renhold

Staff
Sylvi Lausland Sylvi Lausland
Renholder
Vis e-postadresse 
Cecilie Austerud
Pedagogisk leder 100% Skofus

SU 2022-2023

Informasjon om SU 

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i Klokkerstua barnehage er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og de velger igjen to FAU medlemmer som også blir representanter i samarbeidsutvalget (SU).  

Som SU eller FAU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden. 

Du får ta del i planlegging og utforming av blant annet årsplan samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre og personale. De som blir med i dette arbeidet bør synes det er interessant å være med å arrangere ulike sosiale arrangementer for barn og diskutere barnehagens innhold og rammer.  

Hensikten er hjemlet i barnehageloven §4: «For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg….Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen bidrar til et godt barnehagehagemiljø» 

SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen.

Referaat FAU-SU 24.11 2022.pdf

Nyheter