I byggesummen er det også inkludert grunnerverv og kjøp av tre boliger. Det har vært et stort og komplisert prosjekt, og det er ikke bare å passe inn en femarmet rundkjøring på et såpass lite område. Det ble lagt fram svært mange alternativer i sin tid – før planleggerne jobbet godt sammen og fant fram til dagens løsning.

- Det er grunn til å takk både de som har planlagt og entreprenørene som har bygget. Dette er blitt flott. Denne rundkjøringen er viktig. Vi må legge til rette i Vennesla. Jeg minner om at Vennesla vokser mest i hele Kristiansand-regionen i øyeblikket, sa fylkesordfører Arne Thomassen i sin tale.

Ordfører Nils Olav Larsen beskrev rundkjøringen som et stort framskritt, et smykke for bygda og et stort samskapingsprosjekt. Han takket utbyggerne som tar store deler av kostnadene sammen med fylkeskommunen og kommunen – og han roste alle involverte for vel utført jobb.

Etterpå trakk delegasjonene fra fylkeskommunen, kommunen, entreprenører, media og noen få andre fremmøtte inn i Kulturhuset for kake og kaffe og (selvsagt i desember) nydelige kakemenn. Ute var det mellom åtte og ti kuldegrader.