Miljødirerktoratet holder oversikt over klimautslippene i Norge og i norske kommuner. Du finner mer her:

Utslipp av klimagasser i Norge.