Plan- og økonomiutvalget vedtok 26.10.2021, sak 69/21, å legge forslag til kommunedelplan for klima 2021-2030 for Vennesla kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Vi inviterer innbyggere - unge som gamle, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, målsettinger, strategier eller konkrete forslag til klimatiltak.

Innspill til klimaplanen bes sendt til kommunen på e-post: post@vennesla.kommune.no, og merkes med saksnummer 19/03708. Frist for innspill til planen er satt til 31.12.2021.

 

Dokumenter i saken:

Andre vedlegg tilhørende saken:

 

Kontaktperson til klimaplanen er:

Eirik Aarrestad
Tlf.: 915 999 47
e-post: eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no