- Jeg er dypt imponert. Det er moro å se hvilke forbilder våre elever er. Hvis alle hadde gjort som elevene på Voksenopplæringa, hadde vi vært langt nærmere å nå klimautslippene, sier rektor Frøydis Solberg. 

Selv går hun til skolen hver dag, men det er ikke så langt fra Graslia.

Tre busser - hver veg!

Noe helt annet er det med kvinnene som tar helsefagutdannelse. Sara Kunkonra forteller:  

- Jeg tar først buss fra Tangvall til Åros for å levere i barnehagen. Deretter er det buss hjem for å få nestemann på skolen. Jeg tar så buss fra Tangvall til byen og videre til Vennesla. Noen ganger rekker jeg akkurat ikke bussen i byen og må komme for sent. 

På ettermiddagen er det samme veg tilbake. Sara regner med litt over tre timer reiseveg hver dag. 

Yodit Solomun tar lokalbuss fra Heptekjerr og må inn i Erkleivvegen for å levere i barnehagen, før skolen. Ofte er bussen for full til at hun blir med.  

Ei kvinne som kommer fra Lomtjønn forteller at skolebussen ikke stopper underveis. Derfor må hun kjøre forbi Voksenopplæringa, bli med inn til Venneslahallen og så gå tilbake til skolen.  

Fra byen kommer helsefagelevene både fra Hånes, Åsane i Vågsbygd, Slettheia og mange steder. Alle tar en eller to busser før de finner bussen til Vennesla.  

- Ned på ettermiddagen er det ofte kaos. Da kjører fulle busser forbi oss. Da må vi vente. Fredag er verst, sier Harmeem Abdullah fra Slettheia. 

Rektor Solberg innrømmer at hun noen fredager gir fri klokka 13.30 for at elevene skal slippe å måtte utsette hjemreisen til det kommer ledig buss. Hun gjentar at hun er dypt imponert over kvinnene i helsefagklassen som tar utdannelse tross ganske mange hindringer. 

Forbilder som elever også

Det er vel bare å innrømme at mange av oss som har bodd noe lenger i Norge aldri ville orket tre timer i buss til og fra skolen. Da hadde vi heller droppa hele greia. Elevene er ikke bare forbilder som buss-brukere. De er også forbilder som skoleelever. De setter inn veldig mye ressurser på å skaffe se en utdannelse.  

- Vi må ha utdannelse her for jobb. Vi har ikke noe valg. Jeg gleder meg til å bli helsefagarbeider og få fast jobb. Vi har barn som skal på aktiviteter og vi har mye vi skal ha råd til, smiler Brikhti Tsegamichael Brihane.

- Jeg er alene med fire barn, og synes ofte at jeg har for lite tid til barna mine, fortsetter hun. Fra Slettheia bruker hun en time og femten minutter til og fra skolen.  

Svært interessante tall

Det er  Alfred Fjermeros Øyna som har gjennomført reiseundersøkelsen ved Vennesla Voksenopplæring. Han visste at elever og ansatte var flinke til å reise kollektivt. Men han hadde aldri trodd tallene var så høye som de faktisk er. 

- Vår undersøkelse viser egentlig to viktige ting. Det går an for langt flere å ta buss, hvis man vil. Og: Busstilbudet kan bli bedre. Det bør legges bedre til rette. Å nekte å sette av utenfor skolen, bør for eksempel ikke skje, sier han. 

Fjermeros Øyna understreker at han tror andelen som kjører bil, vil gå ytterligere ned utover våren. På vinteren er ikke sykkel et godt alternativ for så mange.

Her er noen av tallene fra undersøkelsen som ble gjort i februar: 
Transportmiddel:

  • 26 prosent kjører egen bil 
  • 11,5 prosent sitter på i bil 
  • 18,2 prosent går til skolen 
  • 43,9 prosent bruker buss. 

Reisetid: 
De aller fleste i bil bruker under en halvtime til skolen. 
De som bruker buss, fordeler seg slik: 

  • 4,8 prosent bruker over 90 minutter 
  • 8,1 prosent bruker 60 minutter 
  • Åtte prosent bruker mellom 40 og 45 minutter 
  • 6,5 prosent bruker 30 minutter 
  • Resten bruker mindre tid 

Til slutt et annet interessant tall: Av de 26 prosentene som kjører bil, svarer halvparten at de kunne brukt buss. 

Elever og ansatte har også kommet med en rekke svar om at de gjerne vil ha like god frekvens fra Kristiansand til Vennesla om morgenen som motsatt veg. 

De vil også gjerne at buss og barnehager kan samarbeide så det blir lettere å levere. 

"Den kortreiste bygda"

Politikerne i Vennesla har vedtatt «Den kortreiste bygda» og at all vekst i trafikken skal komme fra gange, sykkel og kollektiv. Bilismen skal ikke opp, men ned. Fram til 2030 skal utslippene ned med 55 prosent. 

- Vår skole og våre elever og lærere har i stor grad gjennomført intensjonen i «Den kortreiste bygda». Jeg er så stolt, sier rektor Frøydis Solberg, før hun kommer med et hjertesukk: 

- Elevene på Voksenopplæringa betaler full pris på buss. De regnes ikke som elever som har rett til skoleskyss. Og de regnes ikke som studenter som har rett til studentrabatt. Det synes jeg noen bør se på.