Eleven er en av de smittetilfellene vi har meldt om tidligere fredag. Eleven har vært på skolen fram til onsdag. Derfor må alle i klassen i karantene. Det er også snakk om ei gruppe i tillegg som er sammen i språkfag. Dermed er cirka 40 elever i karantene. Hvor mange foreldre,foresatte og søsken som til sammen må i ventekarantene er litt uklart i øyeblikket. Det blir fort ganske mange.

Rektor Dag Stian Tallaksen har sammen med smittesporingsteamet sendt sms til alle berørte i ettermiddag. De foresatte innkalles til et teamsmøte klokka 1700 der skolen og kommuneoverlegen vil informere om karantene, bestemmelser og hvordan situasjonen håndteres.

Håpet er at alle i klassen kan testes lørdag. Når negativt svar på test foreligger, kan foreldre og foresatte gå ut av ventekarantene. Ved smitte, må den smittede inn i isolasjon og depårørende inn vanlig karantene. 

Smittekilden til de fem siste smittetilfellene i Vennesla er et besøk i byen, og vi har oversikt over nærkontakter til de smittede. Det karanteneopplegget som nå informeres om, skal  isolere og avskjære eventuell ytterligere smitte. Vi anser derfor situasjonen som avklart i øyeblikket. Testing vil gi viktige og ytterligere  svar.