Full aktivitet i kommunestyresalen fredag. Det er mange stemmesedler som skal til de fem valglokalene. Ti partier stiller liste i år.
Full aktivitet i kommunestyresalen fredag. Det er mange stemmesedler som skal til de fem valglokalene. Ti partier stiller liste i år.

Mange forhåndsstemmer

Fredag morgen er det registrert 2227 forhåndsstemmer. Det er langt flere enn ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Da kom det inn 1496 forhåndsstemmer. Forhåndstemmingen foregår i Kulturhuset fram til fredag 8. september klokka 16.00.

Mandag er selve valgdagen. Da kan du stemme i fem ulike valglokaler i Vennesla kommune fra klokka 09.00 til 21.00.

  • Vikeland bedehus
  • Venneslahallen - foajeen
  • Gymsalen på Moseidmoen skole
  • Gymsalen på Eikeland oppvekstsenter
  • Øvrebøhallen

Ved sist stortingsvalg var valgdeltakelsen over 75 prosent i Vennesla, men ved sist kommune- og fylkestingsvalg var den 62,7 prosent. Valgdeltakelsen er alltid lavere i lokalvalg i Norge.

Erfarne folk

- Vi håper at flest mulig bruker stemmeretten og er med på å påvirke utviklingen i Vennesla. Det er derfor vi holder valg. Valg er viktig, sier Hilde Grundetjern, Kristin Flåt Viksnes og Valentinas Sommerland.

De har etter hvert lang erfaring i å gjennomføre valg i vår kommune. Fredag er det full aktivitet med å klargjøre pc,er – og teste den store tellemaskinen. Hilde, Kristin og Valentinas har hjelp av en rekke andre for å få ting unna. For eksempel blir alle stemmesedlene pakket fredag. Det er viktig å passe på at alle partier har nok lister i hvert valglokale.

Valg handler om å ha full kontroll på en rekke detaljer. Valget skal foregå riktig, men det skal også gå fort, slik at vi så fort som mulig kan levere ut et valgresultat. På selve valgdagen vil flere titalls kommuneansatte være i sving med å sikre at valget foregår riktig og trygt på de ulike stemmestedene.

Lykke til og godt valg!