Aksjonen er søndag 24. oktober, på selveste FN-dagen. Denne uka møtte aksjonsleder Randi Sofie Hagen og ordfører Nils Olav Larsen hos Valle sparebank på Hunsøya. Der tok Torleiv Hovet i mot. Valle sparebank har tatt dugnadsjobben med å ta i mot bøssene og telle opp resultatet for Vennesla.

- En ære. Den oppgaven gleder vi oss til. Det skulle bare mangle. Vi sa ja med en gang vi fikk spørsmålet. Vi pleier å gjøre det samme i Valle, forteller Torleiv Hovet, mens han viser ordføreren de nye, og større lokalene på Hunsøya. Banken utvider nå fra tre til fem dager åpent i Vennesla.

- Vi er veldig glade for denne muligheten, sier Randi Sofie Hagen, etter at den gamle bankforbindelsen ikke ønsket å telle kontantene fra TV-aksjonen lenger.

Som vanlig i Vennesla er det sjuendeklassingene som sendes ut med bøsser. Når de kommer tilbake med forhåpentligvis fulle bøsser, vanker det boller fra Liebermann og saft fra Coop Extra. TV-aksjonen skal både være viktig og koselig.  Klassekontaktene i hver klasse gjør en kjempejobb. De administrerer sjåfører og elever i sine skolekretser. Randi Sofie Hagen og aksjonskomiteen hadde møte med dem for noen dager siden.

Elevene kommer ut med bøssene søndag 24. oktober klokka 14.00 i Øvrebø og Hægeland, og klokka 16.00 i nedre Vennesla.

Ordfører Nils Olav Larsen håper venndølene, øredølene og hægedølene vil bla opp i år. Han sier TV-aksjonen i år går til et veldig viktig formål – alle menneskers rett til frihet og til å velge egen framtid.

Klassekontaktene er klare til innsats
Klassekontaktene er klare til innsats

Kamp mot barneekteskap

Hvert tredje sekund, tenk på det, er det ei jente som giftes bort ett eller annet sted i verden. Årets Tv-aksjon skal nå ut til tre millioner mennesker for å bekjempe den fæle tradisjonen med barneekteskap.  Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for vold og overgrep. Jentene mister retten til å bestemme over eget liv og kropp.

Midlene fra årets TV-aksjon skal brukes i en rekke land og gå fra alt til informasjonskampanjer mot barneekteskap til dialogmøter, støtte til organisasjoner, yrkesopplæring, skolegang og nødhjelp.

  • Malawi for eksempel: Halvparten av befolkningen er under 18 år og 40 prosent av jentene blir giftet bort og må slutte på skole. Plan har i mange år gitt opplæring i barns rettigheter og støttet ungdomsgrupper som jobber mot barneekteskap.
  • Nepal: 40 prosent av jentene i Nepal gifter seg før de er fylt 18 år. Plan jobber for å endre tradisjonelle oppfatninger og diskriminering.
  • Mali: Mer enn halvparten av alle jenter giftes bor. Plan jobber mye i Mali med jenters rettigheter og økt skolegang, samt å hindre at jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse.
  • I Nirger blir nesten 80 prosent av jentene giftet bort før fylte 18 år, og mange er så unge når de føder at kroppene deres får fysiske skader. Plan jobber for å redusere det store antallet tenåringsgraviditeter og sikre jenter skolegang.

I tillegg til kontanter i bøssene, kan du gi på mange forskjellige og elektroniske måter. Dette kommer vi tilbake til i dagene før aksjonen.