- Vi ønsker møte- og talerett både både i formannskapet, levekårsutvalget og bygg- og miljø-utvalget, sa styremedlem Gustav Drivenes da han og styret i barne- og ungdomsrådet møtte rådmannen og rådmannens ledergruppe mandag.

- Akkurat det må politikerne drøfte nærmere, de styrer reglementene. Men vi er innstilt på en mye tettere dialog med dere unge fra administrasjonens side og skal bli flinkere til å informere dere i god tid slik at dere kan få spilt inn deres synspunkter, svarte rådmann Svein Skisland.

27 medlemmer

Vennesla barne- og ungdomsråd består av 27 ungdommer fra alle grunnskolene i Vennesla pluss Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser i rådet. Medlemmene velges av elevrådene og har jevnlige møter.

Barne- og ungdomsrådet har talerett i kommunestyret og kan tale i inntil fem minutter i starten av møtene. De ønsker dette øket til 15 minutter.

Bedre samarbeid

Barne- og ungdomsrådet har talerett i kommunestyret og kan tale i inntil fem minutter i starten av møtene. De ønsker dette øket til 15 minutter.

Før jul brukte leder Marius Dubland Andersen denne taleretten til å ta et kraftig oppgjør med både politikere og rådmann. Han mener barne- og ungdomsrådet ikke tas på alvor og at rådet ikke får mulighet til å påvirke slik lovverket sier det skal.

Politikere og rådmann var enige og beklaget at ungdommen i for liten grad involveres. Møtet mandag kom i stand for å finne en bedre vei videre.

Man er enige om at barne- og ungdomsrådet skal involveres langt bedre i forhold til kommunebudsjett og den politiske dagsorden. Ungdommen skal få god tid til å spille inn sine meninger før politikerne bestemmer seg. Det planlegges også flere møteplasser.

Barne- og ungdomsrådets representanter roste samarbeidet i forbindelse med store planer og byggesaker, men ønsker altså større medvirkning også på andre politiske områder.

Klar beskjed

Gustav Drivenes oppsummerte med følgende klare beskjed:

- Jeg må få lov å minne om at det er vi unge som faktisk skal overta bygda og ta den videre. Det er viktig at vi lyttes til!