- Nå er det innspurten og om noen uker vil det bli mer komplisert å få vaksine. Derfor er det viktig å møte opp til vaksinering nå. Vaksine er løsningen på pandemien. Dess flere vaksinerte, dess tryggere er vi i Vennesla, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Den siste uken ser vi en kraftig økning i andelen fullvaksinerte blant unge voksne og middelaldrende som har fått sin andre dose. Det er veldig gledelig at vi  har så godt dekning for fullvaksinerte. Landstallet er 56 prosent fullvaksinerte, mens vi i Vennesla har passert 64,3 rposent fullvaksinerte!

1700 doser til uka

Neste uke har Vennesla rundt 1700 doser som skal benyttes. 

  • Tirsdag 24. august: Drop in i Venneslahallen fra klokka 1700 til 20.00. Rundt 400 doser som vi særlig håper skal brukes som første dose.
  • Onsdag og torsdag: Vaksinering etter timeavtale. Det bookes nå om for å framskynde noen hundre andredoser. De det gjelder, får beskjed. Mellom 1200 og 1300  skal få andre dose disse dagene.

- Vi tror og håper de unge vil møte opp til drop-in og første dose slik at vi får opp vaksinasjonsgraden, sier vaksinekoordinator Signelill Granås.

For samtidig som vi ligger godt an med fullvfaksineringen, er det litt for få som de siste ukene har ønsket å ta imot første dose. Det er særlig i gruppene under 50 år det er for lav andel førstevaksinerte. Vi håper dette skyldes ferie og andre praktiske årsaker - og at andelen nå vil gå fort opp!

- Nå er det noen uker igjen med vaksineringsopplegg og tirsdag er det igjen drop-in ved Venneslahallen. Har du ikke fått første dose, møt for all del opp! For egen og andres skyld, ta vaksinen, sier kommuneoverlege Dalane.

Vaksinestatistikken for Vennesla

Under kan du lese tallene for vaksinering i Vennesla pr. aldersgruppe. Tallene for forrige uke i parantes

  • Totalt: Første dose: 86,5 prosent (85). Fullvaksinerte: 64,3 prosent (47)
  • 18-24 år: Første dose: 81 prosent (80). Fullvaksinerte: 62 prosent (26)
  • 25-39 år: Første dose: 76 prosent (75). Fullvaksinerte: 35 prosent (20)
  • 40-44 år: Første dose: 80 prosent (79). Fullvaksinerte: 52 prosent (28)
  • 55-64 år: Første dose: 96 prosent (96). Fullvaksinerte: 76 prosent (67)
  • 65-74 år: Første dose: 95 prosent (95). Fullvaksinerte: 94 prosent (94)
  • 75-84 år: Første dose: 99 prosent (99). Fullvaksinerte: 99 prosent (99)
  • 85+: Første dose: 95 prosent (95). Fullvaksinerte 93 prosent (93)

Høyere i nabokommunene

På landsbasis er det nå 87,9 prosent over 18 år som har fått første dose. I Vennesla er tallet ifølge Dalane 86,5 prosent.  I flere nabokommuner, som Evje og Hornnes og Lillesand og Birkenes har godt over 90 prosent takket ja til vaksine og fått første dose allerede!

På landsbasis har 56 prosent blitt fullvaksinerte, mens andelen er hele 64,3 prosent i Vennesla.

Ikke glem hvorfor vi skal ta vaksine: Når vi får vaksiner, aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. Slik kan noen av de farlige smittsomme sykdommene, som Covid-19, forebygges på en enkel og effektiv måte, er fagfolkenes klare råd. Det er viktig å lytte til fagekspertisen i slike spørsmål. Er du urolig, les de nettsidene som formidler faglig  kunnskap og dokumentasjon om vaksine.

For eksempel denne fra fhi: Derfor er det viktig å ta vaksine!

Planlegger for 16- og 17-åringene

Regjeringen og helsemyndighetene har denne uken bestemt at også 16- og 17-åringer skal vaksineres. Vi jobber med å planlegge dette i Vennesla nå. Disse to årskullene utgjør rundt 340 personer i Vennesla kommune.

Vi fortalte også at vi neste uke får over 2000 moderna-vaksiner i tillegg til de vanlige pfizer-vaksinene. Til sammen blir det rundt 3000 vaksinedoser. Kommuneoverlegen har besluttet å takke nei til en del Moderna, slik at vi neste uke får 1700 doser.

- Det er fordi jeg har sett på hvor mange vi har igjen å vaksinere. Vi har rett og slett ikke behov for alle vaksinene neste uke. Vi vil ikke få brukt dem opp. Da er det bedre at de kan fordeles til andre kommuner, og så kan vi heller få flere senere, sier Dalane.

Smittesituasjonen:

Ingen nye smittetilfeller og karantenetilfeller siste døgn.