- En sterk og faktisk svært rørende manifrestasjon av hva ungdommen ønsker å bidra med. Dette var moro, sa ordfører Nils Olav Larsen etter at han hadde fått lov å komme med åpningshilsen.

De fleste flyktningene som kommer, er nok fra Ukraina, men det kan også komme fra andre land. Ungdom er temmelig likr over hele verden. De ønsker vennskap og å være der det skjer. De ønsker å bli kjent med noen. Og nå ønsker Venneslas ungdom å bidra til at de som kommer, blir med på ting og opplever Vennesla som en god plass å bo og leve. Aty de blir integrert og inkludert i fellesskapet, akkurat som vi ønsker at alle sammen som bor her fra før skal bli sett og inkludert.

Vennesla videgående skole, Vennesla ungdomsskole, ungdomstrinnet på Skarpengland skole Moonlight og Kulturhuset sto sammen om det store arrangementet der alle elever på de tre skolene var invitert. Temaet var altså like alvorlig som det er viktig:

Hvordan ønsker du å bli tatt i mot hvis du flytter til et nytt sted? Hva er viktig for deg? Kan du sørge for å behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet? 

- Jeg vil minne om den gylde regel, sa ordføreren og siterte "Det du vil at andre skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem". Martin Bjørnestad minnet om det samme i sin appell, og oppfordret Venneslas unge til å åpne opp og inkludere.

Vennesla kommune har sagt ja til å bosette inntil 125 flyktninger i første omgang, og politikerne har gitt rådmannen frihet til å ta i mot flere hvis det blir behov. Kommunestyret gjør formelt endelig vedtak torsdag. Mange har levd helt vanlige liv, gått på skole, drevet  med fritidsaktiviteter og hengt i sentrum og på kjøpesentre akkurat som norsk ungdom. Plutselig kom krigen snudde alt vanlig liv på hodet.  Mange har reist fra alt de var glade i, mange har reist fra venner de trodde de ikke greide seg uten. 

Rap-artist og fotballspiller Unge Beirut har bodd i Vennesla i mange år og avsluttet den sterke markeringen med konsert.

Her er noen av de gode råd og påminnelser som kom fram under arrangementet og som Venneslas ungdom vil være med på.

  • De fleste som kommer levde helt vanlige liv, akkurat som oss, for inntil en måned siden. De har lyst til å leve helt vanlige ungdomsliv på sitt nye bosted også.
  • Det viktigste er at de som kommer opplever at noen vil prate med en, ikke nødvendigvis hva en prater om. De som kommer ønsker nok ikke å om krigen hele tiden.
  • «Hvis du kom til et nytt sted og nytt land – hvordan ønsker du å bli tatt imot?»
  • Tenke gjennom hva som er viktig og hva du som ung vil vise fram av Vennesla.
  • Våg å være den som inviterer med på aktiviteter som trening, ungdomsklubb, gaming, høre på musikk, kino osv.
  • Prat engelsk! Du kan engelsk og de kan engelsk.  Ikke være redd. De fleste synes det er vanskelig å prate et annet språk enn morsmålet – så der er vi alle i samme båt.
  • Inviter inn i vennegjenger og sosiale fellesskap – det er viktig å oppleve å høre til.