Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

For mer informasjon se valgloven § 13-2.