Klage på vedtak

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Men mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren
  • Statsforvalteren avgjør klagen

klage kan sendes til post@vennesla.kommune.no

eller post til:

  • Vennesla kommune
  • enhet/avdeling
  • postboks 25
  • 4701 Vennesla

Vi behandler klagen etter forvaltningslovens bestemmelser