Kjernegruppe er et lavterskel og individrettet tilbud til barn- og unge fra 6-21år som det er knyttet en bekymring rundt. Kjernegruppen er et samarbeid med lensmannsetaten, barnevernet, ungdomsskolene, Moonlight og andre samarbeidspartnere etater etter behov. En kjernegruppe er positiv, løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete løsninger. I kjernegruppen møter barnet/ ungdommen sammen med foresatte. Samarbeidet skal være handlingsrettet og forpliktende. Det er en kjernegruppe på hver barne-, ungdoms- og på videregående skole i Vennesla kommune.