Vennesla videregående skole stiller lokaler til disposisjon. Kafeen er tenkt som et frivillig tilbud like etter skoletid.

- Det skal være for alle. Men noen har ekstra glede av en slik kafe. Noen har det ikke greit hjemme, de kan ha få sosiale treffpunkter, eller de snakker dårlig norsk. Vi ønsker å lage noe som kan inkludere flere, sier Monika Monan i Venneslabroa.

Svært gode resultater

Venneslabroa har fem ansatte og jobber målrettet med de unge som har stor risiko for å falle ut av skole eller arbeid. De jobber annerledes enn de «vanlige systemene». Noen elever trenger hjelp til å stå opp. Andre trenger trygghet og en lærer som kommer hjem til dem. Atter andre trenger en de stoler på som hjelper inn i arbeidslivet. Venneslabroa forsøker å skreddersy opplegg som virker.

Og som det virker! Monika Monan kunne tidligere i uka fortelle Levekårsutvalget at 87 ungdommer mellom 15 og 25 år har fått tilbud og hjelp via Venneslabra siden starten i 2019. Noen har slutta og noen har flytta, men hele 52 ungdommer er i full gang med skole eller arbeid. Altså langt over halvparten.

Monan fikk applaus fra politikerne. Hun kunne også fortelle at det nå forskes på Venneslabrua og resultatene. Målet er varig drift når prøveperioden er over om to år.

Kafé kan bety mer positivt

- Vi tror en leksekafé på videregående vil ha positiv innvirkning videre for Venneslabrua, men også for mange andre elever. Men så langt har det altså strandet grunnet for få frivillige, forteller Monan.

Det kan være fordi noen tror de må være lærere eller kunne masse faglig om norsk og matematikk for å kunne være voksenleder på en slik kafé.

-Sånn er det ikke, sier rektor Gyrid Nedberg Grønlid.

– Det vi trenger er voksne som ønsker å være noe for de unge. De kan hjelpe å komme i gang, hjelpe med å forstå oppgaven. Hjelpe med struktur. Ha tid til en prat. Og så må vi ha en matbit å servere til elevene som kommer, fortsetter hun.

Det må vi jo få til i fellesskap i Vennesla!

Kontakt Frivilligsentralen!

Leder for Vennesla Frivilligsentral, Hege Grunnet, håper kafeen kan komme i gang om ikke lenge.

-Vi ønsker dette tilbudet velkommen. Frivillige kan bare ta kontakt med oss på Frivilligsentralen. Dette tilbudet er midt i blinken for det vi holder på med, sier hun.

Samskaping og samarbeid om å få flere ungdommer til å greie skole og arbeid, er veldig bra. Det satser vi på i Vennesla. Tenk over om ikke dette kunne vært en fin oppgave for deg!

Kontaktinfo:

902 20 440 er mobilnummeret til Frivilligsentralen i Vennesla

Her finner du skjema hvis du vil bli frivillig