- Det er alltid godt å få bekreftelse via nasjonale undersøkelser på at vi gjør en god jobb. Men enda viktigere er det at vi leverer faglig riktige og gode tjenester til innbyggerne. Disse tallene bør være til inspirasjon for alle våre 1200 ansatte, sier rådmann Svein Skisland.

Kjempeframgang

Kommunebarometerets endelige tall ble lagt fram i juli. Vennesla har hoppet formidable 153 plasser opp på listen på ett år. Bare Bykle og Søndre Land greide å klatre mer, men de ligger likevel langt bak Vennesla på totalinntrykk.

Helt overordnet kan man si at kommuner på Vestlandet og Sørlandet gjør det bra, mens kommunene med størst utfordringer er i Nord-Norge og på indre Østlandet.

Vennesla scorer bedre enn gjennomsnittet på de fleste områder, men særlig på pleie og omsorg, barnevern, sosiale tjenester og økonomi.

Sosiale tjenester

Hovedgrunnen til Vennesla sin framgang er forbedringer i sosiale tjenester og fremgang for pleie- og omsorgstjenesten. Sistnevnte sektor kom litt spesielt dårlig ut i fjor, grunnet noen spesielle kostnadstall, opplyser Kommunal Rapport, som utarbeider Kommunebarometeret.

- NAV Vennesla har fokusert kraftig på aktivisering i forbindelse med sosialhjelp de siste årene. Vårt målrettede arbeid her har betydd betydelig for at vi klatrer på Kommunebarometeret, opplyser NAV-leder Rolf Velle.

Største undersøkelse

Kommunebarometeret  regnes som den mest omfattende sammenlikningen som finnes av kvaliteten på norske kommuner. Barometeret måler 12 ulike sektorer. Hver sektor vektes noe forskjellig. Grunnskole og pleie- og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør samlet 70 prosent av barometeret.

Også miljø og ressurser, kultur, vann, avløp og kostnadsnivå måles og vurderes.