Personen som er registrert smittet siste døgn, var allerede i karantene da smitten ble oppdaget. Det er også kjent smitteveg. Det er ingen nye satt i karantene, men 14 perifere nærkontakter er bedt om å teste seg etter dag tre og fem. Dette er i tråd med nye retningslinjer for testing og karantene av barn og unge under 18 år. 

Samtidig er det blitt kjent at en smitteførende person var på Vennesla kino søndag. 15. august mellom klokka 17.00 og 19.00. Våre iherdige smittesporere har allerede hatt kontakt med alle som var i kinosalen på dette tidspunkt og informert om situasjonen.

Kinogjestene er bedt om å ha lav terskel for testing. De skal følge med på de minste symptomer. Har du vært i området, bør du også ha lav terskel for å teste deg.

Siste døgn har vi utført 42 tester ved testsenteret i Holtet. Det er god kapasitet og vi anbefaler lav terskel for testing.

Vi oppfordrer alle som har droppet første dose vaksine, om å vurdere situasjonen en gang til og eventuelt møte opp på drop-in-vaksinering i Venneslahallen førstkommende tirsdag klokka 17.00. Det nærmer seg slutten på vaksineringsprosjektet.

Så lenge ikke flere er fullvaksinert, er fremdeles smittevern viktig. Hold avstand, bruk munnbind inne på offentlig sted når ikke meteren kan garanteres. Sprit hendene!