Skal du bygge eller endre noe på din eiendom, uavhening om det er søknadspliktig eller ikke, må det være i tråd med planer som gjelder for din eiendom.

Reguleringsplaner har består av kart og  betemmelser som gir føringer for din eiendom. Reguleringsplan gjelder før kommuneplanen.

Kommuneplan har overordnede føringer for din eiendom. Kommuneplanen er den planen som gjerder dersom det ikke foreligger regulerignsplan på din eiendom.

 

I kartløsningen til Vennesla kommune finner du informasjon over din eiendom : kommunekart

Bruk nedtrekksmey på venste side til å velge informasjonen du ønsker og søk opp din eiendom i søknadsfeltet. Klikk så på eiendommen for å få opp mer informasjon.

 

Kart til bruk i byggesaker kontakt byggesaksavdelingen via servicetorget på 38 13 72 00 eller på epost