Alle som nå må i karantene, blir kontaktet av smittesporingsteamet.
Vennesla kommune har 14 nye smittede i dag. Siden torsdag 4. november er det registrert 62 smittetilfeller i kommunen..

Mange smittede er tilknyttet skoler, men vi har også bedt om ekstra årvåkenhet rundt symptomer for folk som besøkte julemessen i Vennesla frikirke lørdag. Nå ber vi om samme årvåkenhet for folk som besøkte kinoen i Vennesla kulturhus på lørdag. Vi har altså smitteutbrudd med tegn til spredning.

- Vi må få ned smittespredningen og faren for spredning,  og vi må beskytte sårbare grupper. Derfor innfører vi karantene for nærkontakter. Målet er å hindre alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane. Kriseledelsen hadde møte i ettermiddag. Det er en samlet kriseledelse som står bak kommuneoverlegens forskrift. 

Forskriften:

Forskriften som innføres klokka 1900 lyder slik:

"Alle som har fått påvist smitte med covid -19 fra og med 4. november isoleres etter gjeldende nasjonale regler. Det innføres ordinær smittekarantene i sju døgn for husstandsmedlemmer og liknende nære kontakter (uavhengig av vaksinasjonsstatus). Karantenen starter samme dag som smitten ble påvist hos den sist smittede man hadde nærkontakt/husstandsinntekt med.

Karantene gjelder ikke for for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom. Denne forskriften har tilbakevirkende kraft på de som har smittede i sin husstand som er påvist smittede fra  og med 4. november"

Helsepersonell som er fullvaksinerte og er kritisk for kommunens evne  til å yte forsvarlig helsehjelp, unntas fra karantenekravet,  en må gjennomføre samme testregime som personer i karantene. (Daglig testing i sju dager).

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og kriseledelsen  har også noen anbefalinger. Vi forsterker rådene om avstand og sosial kontakt.

- Jeg anbefaler sterkt at alle som bor og oppholder seg i Vennesla kommune holder minst 1 meter avstand til personer utenfor egen husstand, og bruker munnbind der det ikke er mulig å holde enmeters-grensen, sier Dalane.

Munnbind og avstand

Det anbefales sterkt at innbyggere i Vennesla kommune reduseres antall nærkontakter

- Vi har et pågående utbrudd i Vennesla kommune, mest relatert til Vennesla skole,  men med tegn til spredning Nasjonalt er det også økende smitte. Mange steder går det utover kommunens eller lokalsykehusets kapasitet, og vi må forebygge at vi kommer i ressurskrise lokalt, sier Dalane.

Vennesla kommune har ikke tall for hvor mange av våre innbyggere som legges inn på sykehus. Men i øyeblikket skal det være sju pasienter s9m behandles for covid 19 ved Sørlandet sykehus, i følge Fhi sine tall.