Vi starter nå med kantklipping langs alle kommunale veger.

Vi ber alle tomteeiere med hekk/annen vegetasjon mot kommunal veg sjekke disse, og om nødvendig beskjære dette selv. Vegetasjonen må ikke henge utover eiendomsgrensene og kuttes inntil vegkant. I frisikt til kryss og avkjørsler skal høyden på vegetasjonen ikke være høyre en 0,5m.

Dersom beskjæring ikke foretas av eier, vil dette arbeidet utføres av Enhet for teknisk forvaltning med vår klippemaskin eller annet utstyr. Vi anbefaler sterkt at tomteeiere utfører beskjæringen selv.

Enhet for teknisk forvaltning